Historien

I over 100 år har FDF haft sit virke i Vejle til gavn for byens børn og unge.

I 1907 var verden meget anderledes end i dag, og der var ikke mange aktiviteter for børn.

FDF så det som en af sine opgaver, at gøre noget ved dette.

I tidens løb er der gennemført mange aktiviteter og mange problemer har fundet deres løsning, så i jubilæumsåreter FDF stadig en særdeles livskraftig forening.

I jubilæumsåret har FDF Vejle 1´s bestyrelse fundet det vigtigt, at få beskrevet udviklingen siden starten. Til daglig er det ikke historieskrivning, man bruger tiden på – derimod dagens og morgendagens arbejde.

Det har været et stort arbejde at gennemgå og indsamle 100 års historie – og alt er måske heller ikke kommet med. Forhåbentlig kan bogen – udover at fortælle historien om FDF Vejle 1 - også være et bidrag til den lokale historie om børn og unges fritidsliv I Vejle.

Økonomi og lokaleproblemer har i tidens løb fyldt meget – men i dag rækker kommunen en hjælpende hånd med løsningen af dette, så alle de frivillige hænder – og alt arbejde i FDF er stadig ulønnet, som det var for 100 år siden – kan rettes mod det væsentlige: nemlig arbejdet med børn og unge.

Der skal lyde en stor tak til forfatteren – Morten Bergsøe – som har påtaget sig den store opgave at gennemgå protokoller og arkivsager fra de 100 år og sammenstille det til en læseværdig helhed.

Også en stor tak til sponsorerne, som har gjort det muligt at udgive denne flotte bog.

FDFVejle1k4300707mfotos.pdf

Hent jubilæumsbogen fra 2007, som er udgivet i forbindelse med kredsens 100 års jubilæum.