Aktiviteter

Herunder kan du se mødetider for Sæson 2019/20

Puslinge (5år til 0. kl.) Mandag kl. 17.30-19.00

Ledere: Chris, Lisette, Rasmus, Sofie, og Kasper

Tumlinge (1. kl. og 2. kl.) Onsdag kl. 17.30-19.00

Ledere: Per, Claus, Emil og Hanne

Pilte (3. kl. og 4. kl.) Torsdag kl. 18.00-20.00

Ledere: Klaus, Jesper og vi mangler en mere

Væbnere (5. kl. og 6. kl.) Torsdag kl. 19.00-21.00

Ledere: Erik og Jonas

Seniorvæbnere (7.kl. og 8. kl.) Mandag kl. 19.00-21.00

Ledere: Hanne, Katja og Mikkel

Seniorer (9. kl. til 18 år) Mandag 19.00-21.00

Ledere: Peter, Katja og Mikkel

Rock Blåt Onsdag kl. 19.00-22.00

Leder: Troels

BrassBand Tirsdag kl. 18.00-21.00

Elevundersvisning aftales indviduelt

Seniororkester: Søndag 9.30-12.00

Ledere: Kurt og Morten