Væbnere

Væbnere er børn der går i 5-6 klasse. Vi mødes hver torsdag klokken 19:00-21:00 i Gryden. Husk jeres FDF-skjorte, March og Lejr samt tøj efter vejret.

PROGRAM

Væbnerprogram

Klasseleder


Følg med på Facebook

FDF Vejle 1 Væbner Facebook gruppe

Sedler: