Pilte (3-4 kl.)

Pilte er børn der går i 3-4 klasse. Vi mødes hver torsdag klokken 18:00-20:00 på Randsborg. Husk jeres FDF-skjorte, March og Lejr samt tøj efter vejret.

Maj-Juni 2019

Torsdag den 9.maj – Vi klargør kærrer og trangiaer m.m. til weekendturen.

 

Weekenden den 10.-12. maj - Weekendtur på Hærvejen (særskilt invitation)

 

Torsdag den 16.maj – Medbring cykel og cykelhjelm. Vi afslutter mærket FDF Liv og skal besøge Radio VLR på Bugattivej i Vinding. Vi starter og slutter på Randsborg.

 

Torsdag den 23.maj – Vi skal (blandt andet) klatre i træer under kyndig vejledning af en klatreinstruktør. Vi starter og slutter på Naturlegepladsen i Søndermarksskoven, Vejle.

 

Torsdag den 30.maj – Intet møde. (Kristihimmelfartsdag)

Torsdag den 6.juni – Vi leger, synger og laver pandekager over bål.

 

Torsdag den 13.juni – Kanomøde. Vi sejler på Vejle Å og et stykke ud på fjorden. Vi mødes på sydsiden af åen overfor Vejle Centerhotel. Følg den lille markvej langs åen ind fra

Boulevarden lige før åen. (Se evt. kortudsnit under punktet ”Sedler”).

Vi slutter et sted ud af Ibæk Strandvej. Afhængig af vejret og piltenes fysik og kanofærdigheder beslutter vi først på dagen, hvor vi slutter, men vi håber at nå ud til ishuset.

 

Onsdag den 19.juni – Sæsonafslutning for alle klasser. Mødet afvikles på Naturlegepladsen i Søndermarksskoven, Vejle fra kl. 18 – 20.

 

Kommende lejre/ture:

Sommerlejr den 29.juni til 5.juli på Lejrcentret Hummelmosen

 

Særlige bemærkninger:

Husk hvis du ikke kan komme, så meld gerne afbud til din leder

Husk til hvert møde tøj der passer til vejret og naturligvis din FDF skjorte.

 

Med venlig hilsen.

Klaus, Jesper og Gabriel.

Billeder fra møderne