For ledere og bestyrelsesmedlemmer

Lederområdet indeholder referater fra leder-, bestyrelses og udvalgsmøder.


DEN LUKKEDE

Login

Her får du adgang til referater fra ledermøder, bestyrelsesmøder, udvalgsmapper for lejrudvalg og meget mere


Find inspiration til møderne. Mærkedatabasen, løbsdatabasen, legedatabasen og meget mere.

kræver login

Her får du adgang til Online-Office-pakken, samt One Drive.