Væbnere

Væbnere er børn der går i 5-6 klasse. Vi mødes hver torsdag klokken 19:00-21:00 i Gryden. Husk jeres FDF-skjorte, March og Lejr samt tøj efter vejret.

PROGRAM

Der er intet program ind til videre.

Vi afventer at foreninger må komme igang igen efter Corona-krisen.


Klasseleder

Erik "Basse" Hansen

ehansen@fdf.dk

Tlf. 25 29 48 26

Følg med på Facebook

FDF Vejle 1 Væbner Facebook gruppe